Pohjan Prikaati  | Perinnejoukot | Pohjan Prikaatin Kilta | Linkit

Eversti Raimo Aulis Kalervo Katona (ent. Kettunen) (21.4.1976 - 27.11.1979)

Raimo Aulis Kalervo Katona syntyi 25.5.1930 Hämeenlinnassa. Hänen vanhempansa olivat sotilasmestari Toivo Harmes Kettunen sekä Saima Maria Aaltonen. Hän suoritti 7/8 vuotta Hämeenlinnan lyseota 1949. Hän aloitti sotilasuransa varusmiehenä Erillisessä Panssarintorjuntatykkikomppaniassa 1949. Hän suoritti Kadettikoulun 6.6.1951 - 4.6.1953 (37. KADETTIKURSSIN (1953) Priimus), minkä jälkeen  hänet komennettiin opetusupseeriksi Jääkäripataljoona 4:ään 1953 - 1954, Panssarikouluun 1954, Kadettikouluun 1954 -1957 ja komppanianpäälliköksi Hämeen Ratsujääkäripataljoonaan 1957 - 1961. Hän oli toimistoupseerina 1963 - 1965 ja -esiupseerina 1965 - 1967 Pääesikunnan jalkaväkiosastolla . Kadettikomppanian päällikkönä ja Kadettikoulun opettajana 1967 - 1971. Hän oli Pohjan Prikaatissa pataljoonan komentajana 1971 - 1972 ja Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa yleisesikuntaosaston päällikkönä 1972 - 1976. Hän oli Pohjan Prikaatin komentajana 21.4.1976 - 27.11.1979,  Pääesikunnan koulutusosaston päällikkönä 1979 - 1980 ja Jalkaväen tarkastajana 1.10.1980 - 10.12.1984. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi 1980. Savo-Karjalan Sotilasläänin komentajana 10.12.1984 alkaen. Hän erosi vakinaisesta palveluksesta 1990. Hän kuoli xx.xx.200x.

Puoliso vuodesta 1948 farmaseutti Helga Kaarina Kauhtio, jonka kanssa lapset Marja Kristiina  sekä Ulla Kaarina.

Ansiomitalit:

Lähdeluettelo

  1. Roudasmaa, Stig: Pohjan Prikaatin historia 1626 - 1983
  2. Jalkaväen vuosikirja V 1965-1966
  3. Jalkaväen vuosikirja XVI

Sivua päivitetty 12.03.2008

pekka.hiitola@elisanet.fi