Pohjan Prikaati  | Perinnejoukot | Pohjan Prikaatin Kilta | Linkit

Eversti Yrjö August Pöyhönen (4.2.1943 - 26.3.1944)

Yrjö August Pöyhönen syntyi 22.11.1897. Hänen vanhempansa olivat nuohoojamestari Fredrik Pöyhönen (s.12.7.1863 Kuopio) sekä Augusta Vilhelmiina Soininen (s.25.3.1867 Kuopio). Hän kävi Vöyrin sotakoulun ja osallistui sen mukana vapaussotaan. Hän palveli nuorempana upseerina ja komppanianpäällikkönä Terijoen Rajavalvontapataljoonassa (1918 - ), Käkisalmen Läänin Rykmentissä (-19.4.1921). Käkisalmenläänin rykmentin lakkauttamisen yhteydessä muodostettiin rykmentin ensimmäisestä pataljoonasta Polkupyöräpataljoona 1, jonne upseerit siirrettiin Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä no17/13.4.1921. Luutnantti Pöyhönen palveli PPP1:ssä 20.4.1921 - 1928. Kapteeniksi ylennettynä  hän palveli Tampereen Rykmentin yleisesikuntaupseerina 1928 - 31 sekä Yleisesikunnan tilitoimiston esiupseerina ja toimistopäällikkönä 1931 -39.

Pöyhönen oli talvisodassa ja jatkosodan alussa Päämajan tiedustelutoimiston päällikkönä. Hän oli Jalkaväkikoulutuskeskus 3:n päällikkönä 1942 - 43 ja  Jalkaväkirykmentti 11:n komentajana 4.2.1943 - 26.3.1944, minkä jälkeen hän oli Jalkaväkikoulutuskeskuksen päällikkönä 1944 sekä Kouvolan sotilaspiirinpäällikkönä 1944 - 46.

Pöyhönen erosi aktiivipalveluksesta 14.6.1946 ja toimi sen jälkeen itsenäisenä liikemiehenä Helsingissä tuoden maahan muun muassa Trolley busseja ja niiden varaosia.  Hän edusti myös jonkin aikaa Peugeotia Suomessa. Hän kuoli 10.10.1971.

Hänen puolisonsa oli Lydia Osetskaja (s. 17.1.1900 Pietari).

Lähdeluettelo

  1. Roudasmaa, Stig: Pohjan Prikaatin historia 1626 - 1983
  2. Käkisalmen läänin rykmentin upseerikunnan muistojulkaisu
  3. Lapin Jääkäripataljoona 1921 - 1971 PPP1 - JP1 - PohmJP - LapJP
  4. Tampereen rykmentti 1626, 1918 - 1938, Tampereen rykmentin 20-vuotisjuhlajulkaisu
  5. Talvisodan historia osa 4
  6. Seppä, Väinö: Vöyrin Sotakoulu 1918 Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen julkaisuja XI

Sivua päivitetty 12.03.2008

pekka.hiitola@elisanet.fi