Pohjan Prikaati  | Perinnejoukot | Pohjan Prikaatin Kilta | Linkit

Eversti Olli Yrjö Julius Tikka (1.7.1975 - 21.4.1976)

Olli Yrjö Julius Tikka syntyi 3.10.1923 Viipurissa. Hänen vanhempansa olivat eversti Yrjö Tikka  sekä Martta Wennström. Hän osallistui talvisotaan Kannaksen Armeijan esikunnan lähettinä. Jatkosodan alussa ennen varusmiespalvelukseen menoa hän oli suojeluskuntasotamiehenä 171, Ilmasuojelukomppania 985:ssä sekä 2. Tiedotuskomppaniassa. Hän suoritti varusmiespalveluksensa Jalkaväen Koulutuskeskus 17:ssä sekä Jalkaväkirykmentti 50:ssä 1942-1943 (reserviupseerikurssilla 55 2.7.-21.12.1942). 2.1.1943 saapui muiden upseerikurssilta komennettujen vänrikkien kanssa 11. divisioonan esikuntaan Pidmaan. Vänrikit jaettiin 3.1.1943 aamulla kahteen osaan, vänrikit Olli Tikka ja Martti Miettinen Jalkaväkirykmentti 50:een ja vänrikit Olli Tähtinen ja Helge Ukkola Olli Tikan isän everstiluutnantti Yrjö Tikan komentamaan Jalkaväkirykmentti 8:aan. Olli Tikka toimi nuorempana upseerina Jalkaväkirykmentti 50:ssä sodan loppuun asti..

Hän suoritti 8/8 vuotta Helsingin Norssissa 1945. Hän suoritti  Kadettikoulun 14.1.1946 - 20.12.1947 (28.kadettikurssi), minkä jälkeen hänet komennettiin nuoremmaksi upseeriksi Jalkaväkirykmentti 3:n Jääkäripataljoonaan. Vuonna 1949 hänet komennettiin opetusupseeriksi Kadettikoululle (kapteeniksi 1951)  ja vuodesta 1953 hän oli Kadettikoululla jääkärikomppanian päällikkönä. Hän oli Taistelukoululla kapteenikurssi 1953 -1954.Hänet komennettiin 1957 Porin Prikaatiin, jossa hän oli komppanian päällikkönä ja vuodesta 1958 pataljoonan komentajan sijaisena. Hänen muita tehtäviään olivat muun muassa:

Tikka erosi aktiivi palveluksesta 1983. Hänen puolisonaan on ollut vuodesta 1947 Anneli Kaisla, jonka kanssa lapset Heikki ja Jaakko Olli Yrjö (s17.5.1951).

Ansiomitalit:

Julkaisuluettelo:

  1. Olli Tikka: Tapparasta tankkeihin
  2. Olli Tikka, Risto Setälä, Lauri Makkonen, Heikki Sarparanta, Pentti Palmu ja Lauri Vilkko:  28.kadettikurssi 50 v 1998 (1946 – 1947)

Lähdeluettelo

  1. Roudasmaa, Stig: Pohjan Prikaatin historia 1626 - 1983
  2. Korkama, Roudasmaa: Tapparasta tankkeihin Hämeenlinnan varuskunnan historia
  3. Kario, Aro, Pakkala, Nieminen ja Kokko: Upseerikurssi 55 Upseerikoulu 25 vuotta 1917-1942
  4. Nuoramo, O. (toim.): Hämeen Jääkäripataljoona
  5. Ukkola, Helge: Iskevän Kiilan matkassa Syväriltä Muonioon

Sivua päivitetty 12.03.2008

pekka.hiitola@elisanet.fi