Pohjan Prikaati  | Perinnejoukot | Pohjan Prikaatin Kilta | Linkit

Jalkaväkirykmentti 1:n päällystö

1944-1945 | 1945-1948 | 1948-1952

Komentajat
Everstiluutnantti Halsti Wolfgang Hallsten -18.12.1944
Eversti Oinonen Väinö Johannes 19.12.1944-25.4.1947
Esikuntapäälliköt
Kapteeni Siilasvuo P H E -18.10.1944
Majuri Salonmies S K 18.10.1944-1946

Huoltopäälliköt

Majuri Marno O E -1947

Adjutantit

Luutnantti Aurio U
Luutnantti Ruotsi K R -1945

Aseupseerit

Kapteeni Valjakka M  

Esikuntakomppanian päälliköt

Luutnantti Virtanen P O  
I PATALJOONA
Komentajat
Majuri Malmivaara F W  
Everstiluutnantti Sonck L H  
Majuri Malmivaara F W  
Majuri Kämäri M O  
Everstiluutnantti Loimu V J K 4.1.1944-1945
1. Komppanian päälliköt
Kapteeni Valkonen M M 3.11.1944-
Kapteeni Heinrichs L G  
Kapteeni Valkonen M M  
Majuri Hyttinen T  
Kapteeni Valkonen M M 1945

3. Komppanian päälliköt

Kapteeni Railonkoski M Y 23.10.1944-
Kapteeni Blomqvist J H 22.11.1944-3.1.1945
Kapteeni Liimatta A A 12.1.1945
Luutnantti Takkinen M A  

4. Komppanian päälliköt

Kapteeni Blomqvist J H 1.11.1944-22.11.1944
II PATALJOONA
Komentajat
Kapteeni Palatsi R J -9.12.1944
Everstiluutnantti Santavuori M J O 9.12.1944-1946
5.Komppanian päälliköt
Luutnantti Vesterinen S Y 26.10.1944
Kapteeni Vierimaa V J 23.11.1944-
Kapteeni Launamo K A -toukok 1945
Kapteeni Liimatta A A toukok 1945-

7. Komppanian päälliköt

Kapteeni Francke P Erik 1.11.1944-
Kapteeni Laisto E E 19.2.1945-

Pioneeriupseeri

Kapteeni Kouri J A M -1947

Viestiupseeri

Kapteeni Visakanto R J 26.10.1944-
Kranaatinheitinkomppanian päällikkö
Luutnantti Syrjä P H 2.9.1944-
Kapteeni Palatsi R J 2.11.1944-1945
Tykkikomppanian päälliköt
Luutnantti Henttinen    
Luutnantti Lehtovirta E T  

Taulukko 1: Jalkaväkirykmentti 1:n päällystöä Lapin sodan aikana. Luettelo on epätarkka, sillä syksystä 1944 kevääseen 1945 oli rykmentin kokoonpano hyvin vaihteleva. Esimerkiksi 2. ja 8. komppania lienevät olleet kokonaan ilman miehistöä, samoin ajoittain 3. sekä 4. komppania. Upseerisiirtoja suoritettiin erittäin runsaasti ja henkilöitä sijoitettiin myös "tyhjiin" komppanioihin. Tästä johtui, että toimivissa komppanioissa saattoi hetkittäin olla kaksi kapteenia tai majuri ja kapteeni. Eräissä tapauksissa on tuottanut vaikeuksia selvittää, kuka on ollut todellinen päällikkö. Lähteinä on käytetty päiväkäskyjä, asiakirjojen allekirjoituksia sekä haastatteluja.

Komentajat
Eversti Oinonen Väinö Johannes 19.12.1944-25.4.1947
Eversti Kurenmaa Arvi Akseli 26.4.1947-24.2.1949
Esikuntapäälliköt
Majuri Salonmies S K 18.10.1944-1946
Majuri Korpijaakko N 1946-1947
Majuri Larjo Thure 1947-1948

Huoltopäälliköt

Majuri Marno O E -1947
Majuri Hyvärinen J 1947-

Adjutantit

Luutnantti Ruotsi K R -1945
Kapteeni Laitinen Y 1946-1948

Esikuntavääpelit

Vääpeli Vanhala K 1945-1951

Kapellimestarit

Musiikkikapteeni Malimaa T 1945-
I PATALJOONA
Komentajat
Everstiluutnantti Loimu V J K 4.1.1944-1945
Majuri Vänttinen E 1945
Everstiluutnantti Puhakka K 1945-1946
Everstiluutnantti Mäkinen S 1946
Majuri Louhia I 1947
Majuri Kupiainen T 1947-1948
1. Komppanian päälliköt
Kapteeni Valkonen M M 1945
Kapteeni Kantola E 1946-1947
Kapteeni Kalanto   1947
Kapteeni Kujari E 1948

2. Komppanian päälliköt

Luutnantti Pinomaa J 1946
Luutnantti Turkka K 1946-1947

3. Komppanian päälliköt

Kapteeni Laisto E 1945
Kapteeni Kujari E 1946-1947
Kapteeni Sissala A 1948

4. Komppanian päälliköt

Kapteeni Siilasvuo E 1946
Kapteeni Hellevirta   1946-1947
II PATALJOONA
Komentajat
Everstiluutnantti Santavuori M J O 9.12.1944-1946
Majuri Salonmies S 1946-
Majuri Lehto V -1948
Everstiluutnantti Larjo Thure 1948
5.Komppanian päälliköt
Kapteeni Sissala A 1945
Kapteeni Salmenkaita M 1946
Kapteeni Sissala A 1947
6. Komppanian päälliköt
Kapteeni Houttu S 1945-1948

7. Komppanian päälliköt

Kapteeni Laisto E E 19.2.1945-
Kapteeni Salmenkaita M 1945
Kapteeni Kulmakko A 1946-1947
Kapteeni Salmenkaita M 1947

8. Komppanian päälliköt

Kapteeni Liimatta A 1945-1947
Kapteeni Salmenkaita M 1947
Kapteeni Liimatta A 1948
Aliupseerikoulun johtajat
Everstiluutnantti Loimu K 1945
Everstiluutnantti Vänttinen E 1945
Everstiluutnantti Mäkinen S 1946
Majuri Kaski E 1946
Kapteeni Nuutilainen O 1947-1948
Majuri Pukkinen A 1948

Pioneeri-osaston johtajat

Kapteeni Kouri J A M 1945-1947
Kapteeni Rautamäki M 1947-

Viesti-osaston johtajat

Kapteeni Savolainen A 1945-1946
Kapteeni Lukkarinen T 1947-
Kranaatinheitinkomppanian päällikkö
Kapteeni Palatsi R J 2.11.1944-1945
Luutnantti Syrjä P 1946
Kapteeni Palatsi R J 1946-
Tykkikomppanian päälliköt
Majuri Ahi J 1945-1946
Kapteeni Takkinen M 1947
Kapteeni Kaakinen O 1948-

Taulukko 2: Jalkaväkirykmentti 1:n ylintä päällystöä 1945-1948. Luettelo ei ole virheetön. Upseerisiirtoja oli runsaasti ja kapteeneja kurssitettiin, jolloin heidän tehtäviään hoitivat viransijaiset, jotka saattoivat vaihtua. Esikuntapalvelu oli vielä kehittymätöntä eikä aina selvästi erotettu vakanssi- ja todellisia siirtoja. Luettelointia vaikeuttaa myös se, että yksiköitä lakkautettiin tilapäisesti aika ajoin.

Komentajat
Eversti Kurenmaa Arvi Akseli 26.4.1947-24.2.1949
Eversti Könönen Lauri Sakari Johannes 25.2.1949-30.4.1955
Esikuntapäälliköt
Majuri Kupiainen T -1952
Everstiluutnantti Louhia I 1952-

Huoltopäälliköt

Majuri Hyvärinen J 1947-

Adjutantit

Kapteeni Houttu S 1948-1950
Kapteeni Saarinen R 1950-

Esikuntavääpelit

Vääpeli Vanhala K 1945-1951
Vääpeli Lehtinen E 1951-

Kapellimestarit

Musiikkikapteeni Malimaa T 1945-
KEVYT PATALJOONA
Komentajat
Everstiluutnantti Salonmies S 1948
Majuri Larjo Thure 1948-1949
1. Komppanian päälliköt
Kapteeni Siilasvuo E 1948-1949
Kapteeni Saarinen R 1949-1950
Kapteeni Saarenheimo L 1951
Luutnantti Kolivuori V 1951-

2. Komppanian päälliköt

Kapteeni Laitinen Y 1948-1951
Kapteeni Iso-Junno A 1951-

3. Komppanian päälliköt

Kapteeni Sissala A 1948-1952
Kapteeni Saarenheimo L 1952
Yliluutnantti Arvola E 1952

4. Komppanian päälliköt

Kapteeni Liimatta A 1948
Kapteeni Mäkinen E 1948-1949
Kapteeni Syrjä P 1949-
Kapteeni Houttu S -1952
RASKASPATALJOONA
Komentajat
Everstiluutnantti Salonmies S 1948-1952
Majuri Pukkinen A 1952-
Panssarintorjuntakomppanian päälliköt
Kapteeni Kaakinen O 1948-1951
Kapteeni Linna R 1951
Luutnantti Pihlman V 1951
Kapteeni Laitinen Y 1951-
Kranaatinheitinkomppanian päälliköt
Kapteeni Palatsi R -1952
Kapteeni Pitkäkoski E 1952-

Ilmatorjuntakomppanian päälliköt

Kapteeni Alapukki L 1948-1952
Luutnantti Riivari L 1952
Luutnantti Pihlman V 1952-
Aliupseerikoulun johtajat
Majuri Pukkinen A 1948
Majuri Temmes E 1948-1952

Pioneeriupseeri / Pioneeri-osaston päälliköt

Kapteeni Rautamäki J A M -1948
Kapteeni Varmanen P 1948-1952

Viestiupseeri/Viesti-osaston päälliköt

Kapteeni Lukkarinen T 1949
Kapteeni Rautio O 1949-1950
Kapteeni Suistola I 1950-1952
Kapteeni Liimatainen A 1952
Esikuntakomppanian päällikkö (Adjutantti ovo)
Kapteeni Rossi A 1952-

Taulukko 3: Jalkaväkirykmentti 1:n ylintä päällystöä 1948-1952. Luettelo ei ole virheetön, koska päiväkäskyissä ei ole selvästi erotettu vakanssi- ja todellisia siirtoja eikä viransijaisuuksia.

Lähdeluettelo

  1. Roudasmaa, Stig: Pohjan Prikaatin historia 1626 - 1983

Sivua päivitetty 12.03.2008

pekka.hiitola@elisanet.fi