Perinnejoukot | Komentajat | Pohjan Prikaatin Kilta | Pohjan Prikaati | Linkit

Pohjan Prikaatin perinnejoukkojen taistelut

Pohjan Prikaatilla oli vaalittavanaan pitkät ja kunniakkaat perinteet.  Sen edeltäjät ovat tunnollisesti suorittaneet niille uskotut tehtävät niin vieraalla maalla kuninkaansa käskystä kuin oman isänmaansa puolustamisessa.  Prikaatin perinnejoukot ovat runsaan 400 vuoden aikana käyneet noin 100 taistelua. Taisteluita, joihin Pohjan Prikaatin perinnejoukot ovat osallistuneet on listattuna taulukossa.

Taulukossa punaisella merkittyihin sotiin ja taisteluihin ei ole osallistunut Pohjan Prikaatin perinnejoukkoja ainakaan kokonaisina yksikköinä. Nuo "ei olennaiset" taistelut on lisätty ainoastaan Ruotsin vallan ajalle. Syynä tähän on, että Venäjän vallan aikana suomalaisista joukoista palveli ulkomailla ainoastaan Kaartin pataljoona ja Suomessa sodittiin ainoastaan Krimin sodan sivunäyttämö taisteluita Oolannin sodassa, jolloin Suomen omaa armeijaa oltiin vasta luomassa. Itsenäisyyden ajan sodat taas ovat niin tunnettuja, että niitä ei tarvinne tässä luetteloida, ellei niillä ole yhtymäkohtaa Pohjan Prikaatin perinteisiin.

Joukko-osasto Taistelupaikka ajankohta
Ruotsin vapaussota (1521 - 1523)
Malmön sopimus
Kreivisota (1534 - 1536)
 

Suuri Venäjän sota eli Kustaa I Vaasan sota (1554 - 1557)

Viipuri tammikuu 1555
  Joutselkä 11.31555
  Pähkinälinna 15.-29.9.1555
  Viipuri 21.-25.1.1556
aselepo Käräjäkallio 21.3.1556 ja Novgorodin rauha 2.4.1557

Pohjoismaiden seitsenvuotinen sota (1563 - 1570)

Stettinin rauha 13.12.1570

25-vuotinen pohjoismainen sota eli pitkä viha (1570 - 1595)

Pohjalaiset lippukunnat

Käkisalmen piiritys kesä 1578
Pähkinälinna talvi 1578
Käkisalmen piiritys ja valtaus 16.10. - 05.11.1580
Rakveren piiritys ja valtaus 5.2. - 4.3.1581
Narvan piiritys ja valtaus 4. - 6.9.1581
Iivanalinnan piiritys ja valtaus 7. - 17.9.1581
Täyssinän rauha 18.5.1595

Nuijasota (1596 - 1597) ja Sota Sigismundia vastaan (1598 - 1599)

Pohjalaiset lippukunnat

Stegeborg 8.9.1598
Stångebro 25.9.1598
Memin aselepo 10.9.1598
Stångebron aselepo 25.9.1598
De la Gardien sotaretki (1609 - 1610)
 

Kalmarin sota (1611 - 1613)

     
Knäredin rauha
 Sota Inkerinmaasta (1610 - 1617)

Pohjalaiset lippukunnat (ja komppaniat)

Iivanalinna 1610
Käkisalmen piiritys ja valtaus xx.07.1610 - 02.03.1611
Laatokan kaupungin valtaus 1611
Novgorodin valtaus 15.07. - 16.07. 1611
Pihkovan piiritys 1615
Stolbovan rauha 27.2.1617
Puolan sodan ensimmäinen vaihe Baltia (1600 - 1618)

Pohjalaiset komppaniat

Kirkholma 17.09.1605
Puolan sodan toinen vaihe Baltia (1618 - 1626)

Suomen Maarykmentti

Riian valtaus 13.08 - 15.09.1621
Puolan sodan kolmas vaihe - Preussin sota (1626 - 1629)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Pillau maihinnousu 25.6.1626
Kesselhof-Warmhof  eli Mewe 7. - 21.09.1626
Käsemarkin skanssien valtaus 03.07. - 04.07.1627
Dirschau 7. - 8.8.1627
Weichselmünde 24.06.1628
Neuenburgin valtaus 04.09.1628
Strasburgin valtaus 19.09.1628
Guttova Branitza eli Grozno 02.02.1629
Marienburg 1629
Altmarkin aseleposopimus 16.09.1629
30 -vuotinen sota (1618 - 1648)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Rostockin valtaus xx.09. - 06.10.1631
Wismarin saarrostus xx.10. - 07.01.1631
Löwenbergin valtaus 09.1642
Zittaun valtaus 10.1642
Leipzig 23.10.1642
Leipzigin piiritys 18.10. - 22.10.1642
Leipzigin piiritys 24.10. - 27.11.1642
Rainin saarrostus xx.05. -xx.10.1648
Westfalenin rauha 24.10.1648

Torstenssonin sota (1643 - 1645)

Brömsebron rauha 13.8.1645

I Bremenin sota (1653 - 1654)

Staden sopimus
Kaarle X Kustaan Puolan sota (1655 - 1660)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Dünaburgin valtaus 01.07.1655
Sobota 23.8.1655
Zarnow 6.9.1655
Nowy Dwor 20.9.1655
Wojnicz 23.9.1655
Danzigin piiritys xx.12.1655
Dirschaun valtaus 28.12.1655
Radom 2.2.1656
Golomb 8.2.1656
Warka 28.3.1656
Gnesen 27.4.1656
Varsovan kolmenpäivän taistelu 18.-20.1656
Lyck 28.9.1656
Filippovo 12.10.1656
Konitz 23.12.1656
Riian puolustus syyskuu 1657-01.01.1658
Mitaun valtaus 29.09.1658
Kuldigan puolustus 13.08 - 08.09.1659
Olivan rauha 23.4.1660  allekirjoitus 3.5.1660
Kaarle X Kustaan Venäjän sota (1656 - 1658)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Riian puolustus 20.08. - 06.10.1656
Aselepo Vallisaaressa 21.05.1658 ja Kardisin rauha 1.7.1661
Kaarle X Kustaan I Tanskan sota (01.07.1657 - xx.02.1658)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

 

Ängelholm 18.7.1657
Genevadsbro 31.8.1657
Kööpenhaminan piiritys xx.08.1657 - 11.02.1659
Möenin meritaistelu 12.-13.9.1657
Hjärtum 25.9.1657
Kattarp 3.10.1657
Frederiksodden piiritys 24.10.1757
Tybrindvig 30.1.1658
Roskilden aselepo 26.2.1658 ja rauha 26.6.1658
Kaarle X Kustaan II Tanskan sota (08.1658 - 1660)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Trondheimin puolustus xx.09. -12.12.1658
Kronborgin piiritys 6.9.1658
Öresund 29.10.1658
Stettinin puolustus 17.09. -05.11.1659
Fyn-saari xx.06.1659
Ebeltofviken 23.7.1659
Nyborg 14.11.1659
Haldenin piiritys xx.01. - xx.02.1660
Kööpenhaminan rauha 27.05.1660

II Bremenin sota (1665 - 1666)

Habenhausenin sopimus 15.11.1666

Brandenburgin sota (1674 -

 
Skoonen sota (1675 - 1679)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Bohusin puolustus xx.05 - xx.06.1675
Lund 04.12.1676
Kjögebuktin meritaistelu 01.07.1677
Lundin rauha 26.9.1679
Henrik Hornin sotaretki (24.10.1678 - 13.02.1679)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Telsch 06.02.1678
Suuri Pohjansota (1700 - 1721)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Riian puolustus 14.02.- 05.05.1700
Riian puolustus 27.07 - 09.09.1700
Hummelshof 20.07.1702
Gemauerthof 16.07.1705
Ljesnaja 29.09.1708
Pultava 28.06.1709
Riian puolustus 29.10.1709-11.07.1710
Helsinki 11.05.1713
Porvoo 06.07.1713
Pälkäne 03. - 06.10.1713
Napue 19.02.1714
Traventhalin rauha 8.8.1700 (Ruotsin ja Tanskan välille)
Varsovan rauha 18.11.1705 (Ruotsin ja Puolan välille)
Altranstädtin rauha 24.9.1706 (Ruotsin ja Puola-Saksin välille)
I Tukholman rauha 9.11.1719 (Ruotsin ja Hannoverin välille)
II Tukholman rauha 21.1.1720 (Ruotsin ja Preussin välille)
III Tukholman rauha eli  Fredriksborgin rauha 3.7.1720 (Ruotsin ja Tanskan välille)
Uudenkaupungin rauha 30.08.1721 (Ruotsin ja Venäjän välille)
Hattujen sota (28.7.1741 - 24.8.1742)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Vilajoki 09.1741
Turun rauha 7.8.1743
I Pommerin sota (1756 - 1762)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Zehdenkin valtaus xx.09.1758
Tarno xx.09.1758
Eggs xx.05.1758
Ückermünde xx.10.1758
Peenemünden puolustus 01. - 10.04.1759
Strasburg 08.11.1759
Klempenow 31.08.1761
Neu Kalen 02.01.1762
Hampurin rauha 22.05.1762
Kustaa III:n (Venäjän) sota (1788 - 1790)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Hamina 03. - 04.07.1788
Kyyrö (Savon Prikaati) 10.06.1789
Porrassalmi I (Savon Prikaati) 13.06.1789
Tuukkala eli Porrassalmi II (Savon Prikaati) 19.06.1789
Utti eli Utinkenttä (Kustaa III) 28.06.1789
Liikala (Kustaa III) 03.07.1789
Kaipiainen (Kustaa III) 14.07.1789
Parkumäki (Savon Prikaati) 21.07.1789
Puumala (Savon Prikaati) 16.08.1789
Laitaatsilta (Savon Prikaati) 09.10.1789
Partakoski (Armfelt) 15.04.1790
Valkeala (Kustaa III) 29.04.1790
Anjala (Kustaa III) 29.04. - 05.05.1790
Kärnäkoski (Armfelt) 30.04.1790
Pirttimäki (Savon Prikaati) 05.05.1790
Korhois (Kustaa III) 06.05.1790
Hirvikoski (Kustaa III) 06.05.1790
Keltis (Kustaa III) 19.-20.05.1790
Anjala (Kustaa III) 30.05.1790
Savitaipale (Armfelt) 04.06.1790
Värälän rauha 14.08.1790
Suomen sota (1808 - 1809)

Kuninkaallinen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentti

Siikajoki (1. ja 3. Prikaati) 18.04.1808
Pulkkila (5.Prikaati) 02.05.1808
Joroinen (5.Prikaati) 12. - 14.06.1808
Kutunmäki (5.Prikaati) 12. - 14.06.1808
Kuvansinjoki (5.Prikaati) 16.06.1808
Kivisalmi 08. - 14.06.1808
Toivala I 18.06. - 06.07.1808
Toivala II 02.09. - 30.09.1808
Uusikaarlepyy 24.06.1808
Paukarlahti 25.06.1808
Kuopio 01.07.1808
Maaninka 24.07.1808
Parjakanneva 29.07.1808
Kauhajoki 10.08.1808
Nummijärvi 28.08.1808
Kauhajoki 01.09.1808
Oravainen 14.09.1808
Koljonvirta 27.10.1808
Viirre 11.11.1808
Uumaja 21. - 23.03.1808
Hörnefors 05.06.1809
Uumaja elokuu 1809
Haminan rauha 17.09.1809
Jatkosota (1941 - 1944)

JR 11

Vasovaara 01.07.1941
Latvajärvi 01.07.1941
Vuokkiniemi 03.07.1941
Ponkalahti 05.07.1941
Vuonninen 07.07. - 10.7.1941
Vuonnisenjoen ylimenohyökkäys 11.07. - 19.07.1941
Pistojoki - Korpijärvi 21.07. - 25.07.1941
Hevosenkenkä - Kiiskiskannas 31.07. - 05.08.1941
Kiestinki (III/JR 11) 24.08. - 11.10.1941
Kiestinki 04.05. - 26.05.1942
Uhtua - asemasota vaihe 04.09.1941 - 19.03.1944
Kivennapa 12. - 16.06.1944
Kuparsaari 20.06. - 09.07.1944
Vuosalmi 17. - 29.07.1944
Ihantala 29.07. - 05.09.1944
Lapinsota (1944 -1945)

JR 1

Tornio 01. - 08.10.1944
Rovaniemi 15. - 17.10.1944
Enontekiö 17. - 18.11.1944
Lätäseno xx.11.44 - 11.01.45
Kilpisjärvi 17.01. - 25.04.1945
Aselepo sopimus 4.9.1944, Moskovan Välirauha 19.9.1944 ja Pariisin rauha 10.2.1947

Lähdeluettelo:

  1. Roudasmaa, Stig: Pohjan Prikaatin historia 1626 - 1983
  2. Suomen sota 1941-1945
  3. http://axelnelson.com/skepp/danzig.htm

Sivua päivitetty 18.10.2008

pekka.hiitola@elisanet.fi